Az alábbiakban összefoglaljuk milyen okmányokra lehet szükség az anyakönyvezéshez, illetve a temetéshez.

Nem történt meg a halotti anyakönyvezés
– halottvizsgálati bizonyítvány
– születési anyakönyvi kivonat
– „Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)
– személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– érvényes útlevél
– 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.
Házas: házassági anyakönyvi kivonat
Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Elvált: válást igazoló okirat

A család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával
– halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
– halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási és rátemetési engedélyét Részvénytársaságunk beszerzi.

LAKÁSON történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja).