Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!

Hirdetmény

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. tulajdonában, illetve kezelésében lévő temetőkben található, 2017. évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1992-ben betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, sírboltokat, valamint a (jellemzően 2007-ben betemetett, illetve újraváltott) urnafülkéket, urnasírokat, urnakriptákat – újraváltására.

Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek használati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.

Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be az illetékes temetőirodába az érvényességi idő utolsó napjáig.

Fontos információ!

A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhuma maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!

Az urnafülkék, urnasírok, urnakripták esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 éves használati idő az utolsó urna behelyezéstől számítandó.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Budapest, 2016. október hónap

BUDAPESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. Igazgatósága


 

Sírhely típusa Megváltás Újraváltás
koporsós sírhely 25 év minimum 10 év
sírbolt 60 év minimum 30 év
urnafülke, urnasírhely 10 év minimum 5 év
urnasírbolt 20 év minimum 10 év

Az újraváltás megtagadható, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni, illetve megtagadható, ha a temetési hely vagy síremlék nem felel meg a szabályzat előírásainak.

Bővebb információval a temetőirodák szolgálnak, illetve hívja a 06 80 200 611 telefonszámot.