Kispesti temető

A Kispesti Új temető az 1920-as években kezdte meg működését, a valamikori község által adományozott 9,1 hektáros telken. Története folyamán a temetőt több alkalommal bővítették, így érte el ma már 15,9 hektáros területét.

  • Cím: 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 3.
  • Tel.: 06 1 347-6080
  • Temető iroda: 06 1 347-6086
  • Felvételi iroda: 06 1 347-6082; Fax.: 06 1 347-6083
  • Intendáns: Lovas Norbert
  • E-mail: kispestitemeto@btirt.hu
  • Megközelíthető: 93, 194-es autóbusz és 42-es villamos

Ügyintézés

A megjelölt időpontokban nyílik lehetősége a különböző temetkezési szolgáltatások megrendelésére (hagyományos koporsós és urnás temetés, hamvak szórása, sírhelyváltás és sírhelyhosszabbítás ill. sírgondozási munkák, kegyeleti kellékek és virágkötészeti termékek megrendelése) egyéni igények alapján.

 

Gépkocsi behajtási rend a temetőlátogatók részére

Gépkocsival a behajtás nem engedélyezett.

 

Kispesti temető története

Kispest település az 1870-es évek elején kezdett kialakulni. 1873-ban ismerte el Pest vármegye közgyűlése Kispest néven, mely Pusztaszentlőrinc csatlakozásával 1873 decemberében nagyközségi státuszt nyert. 1950-ben csatolták Budapesthez. Kispest első temetőjét 1872 február 25-én szentelte fel Tamásfy Mátyás haraszti plébános, a mai Jézus Szíve plébánia templom helyén. Ez idő tájt létesítették az Esze Tamás utca és a dr. Jahn Ferenc utca sarkán az izraelita temetőt. Ezekbe a temetőkbe lőrincieket is temettek, ezért hamar, kb. 20-25 év alatt beteltek. Ezután új területet kellett kijelölni temetkezési helyül. A XIX. század végén, az 1890-es években kezdte meg az lehunytak befogadását a Zalaegerszeg utca 67-69. szám alatti Öreg temető. A temető legmagasabb pontján lévő kőfeszületen magyar és német nyelven olvasható: Isten dicsőségére emelték Kispest buzgó polgárai 1888. A feliratból arra lehet következtetni, hogy feltehetően az első kispesti temetőből került ide.

Sok nevezetes kispesti személyiség nyugszik az Öreg temetőben. A teljesség igénye nélkül néhány közülük: – Brandtner Pál főjegyző és fia Brandtner Ferenc orvos – Győri Ottmár a Wekerle telep építésének vezetője, majd gondnoka – Bánffy Dénes és Oláh Dénes miniszterek – Holbesz József, Máté Károly, Bogdán Gyula lelkészek – mezőmadarasi Madarassy László jogtudós, jogakadémiai tanár, író, utazó és Kispest jegyzője – Bódy János a kispesti színház alapítója, író

Az Öreg temetőt 1975-ben bezárták, de a közelmúltban ismét megnyitották, így lehetőség van mind urnás, mind koporsós temetésre is. Az első temetők egyházi kezelésben álltak. Kispest lakosságának túlnyomó többsége római katolikus volt, ezért a katolikus egyház tartotta kezében a temetőket. Ennek ellenére felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, minden vallási közösség tagját saját egyházuk szertartása szerint temették. A Kispesti Új temető létesítésére a község 9,1 hektáros telket adományozott. Története folyamán a temetőt több alkalommal bővítették, így érte el a ma már tovább nem bővíthető 15,9 hektárt. Az Új temető az 1920-as években kezdte meg működését. Területe a Kolozsvár utcáig és a mai XVIII. Kerületi Darányi Ignác utcai házsor telekhatáráig terjedt. Ehhez kapcsolódott a Kispesti Atlétikai Club (K.A.C.) pálya mellett ma is meglevő izraelita temető. A század elejétől több ízben a környező sportpályák területét csatolták a temetőhöz. 1963-64-ben a Kolozsvár utca túloldalán lévő kukoricással bővült. Később a két temető területét elválasztó utcarészt is megszüntették.

A ravatalozó épületet Kispest város az 1920-as évek második felében létesítette az un. Speyer kölcsönből, melyet a város vezetősége a település városias képének kialakítására vett fel. Az eredeti ravatalozót és a teljes kiszolgáló részt 1985-ben átépítették. A temető területén található a II. világháborúban elesett német katonák parcellája (39-es parcella). 2002-ben exhumálták a német katonákat a parcellából.
Kispest összetartó őslakói szeretettel látogatják és gondozzák mindkét temetőjüket.

 

A kispesti temető térképe letölthető innen.