Adatok

Évente csaknem 14000 temetkezési szolgáltatást végzünk, közel 340 fős állományi létszámmal számos beszállító – alvállalkozó együttműködésével.

Intézetünk a közszolgálati tevékenységhez kapcsolódóan hatósági árakkal dolgozik, melyeket a Fővárosi Önkormányzat határoz meg.

Tagjai vagyunk az OTEI-nek (Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület).

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos tv.)

A BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió eleget tesz a közbeszerzési törvény előírásai szerint a közbeszerzés alapadatainak nyilvánosságra hozataláról. Az eljárások nyilvánosnak minősülő részéről az információkat folyamatosan töltjük fel.

A közzététel a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően (törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról), a 2009. évi CXXII. törvény (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény) alapján meghatározott kötelezettség szerint, a 2010-től megkötött évi nettó ötmillió forint értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik. Az értékhatár feletti szerződések az alábbi linken  a 4-es alpontban találhatók.

A Közbeszerzésekről szóló  törvény 43. § (1) pontja alapján fennálló közzétételi kötelezettségének,  Társaságunk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban tesz eleget.

Hivatkozással a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 32.§ (4) és 37.§ (2) bekezdésére a Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő Csömöri Hamvasztóüzem hamvasztási, és hamvasztással kapcsolatos szállítási, illetve a hamvasztáshoz szükséges kellékek díja az alábbiak szerint alakul: Szervezeti, gazdálkodási és tevékenységre vonatkozó adatok

Társaságunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt Ajánlatkérő honlapján történő közzétételi kötelezettségnek az alábbi linken tesz eleget.