Tájékoztató

Tisztelt Temetőlátogatók, Hozzátartozók, Megrendelők!


2020. Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. 

 

A Kormány 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelete a fővárosi védelmi intézkedésekről

  1. § (1) E rendelet hatálya Budapest főváros területére terjed ki.

(2) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó területen a  kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.

(3) E  rendelet hatálya alá tartozó területen az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,     a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020.  (III.  16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: veszélyhelyzeti rendelet) az  e  rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható.

 

  1. § (1) A  veszélyhelyzeti rendelet 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott korlátozások érvényben maradnak azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés, valamint a (3) bekezdés szerinti családi rendezvény megtartható.

(2) A  vallási közösség szertartása, továbbá – a  házasuló felek kivételével – a  polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

  (3) 2020. június 15. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.

(5) A (3) bekezdés szerinti családi rendezvény során az e rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.


Fentiek vonatkozásában  a temetések megrendelése is e körbe tartozik.

 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. irodáiban, illetve ravatalozóiban a maszk viselése továbbra is KÖTELEZŐ!

  • Június 22-től újra lehetőség van (hétfőnként) igénybe venni a hosszított nyitva tartást (nyáron 18:00-ig)
  • Ismét lehetőséget biztosítunk a hamvasztás előtti megtekintésre, valamint a hamvasztás előtti krematóriumi ravatali búcsúztatásra (nem Covid 19-ben elhunytak esetében)
  • Lehetőség van a ravatalozás előtti elhunyt azonosításra  (szintén nem Covid 19-ben elhunytak esetében)
  • Dunai hajós szórás megrendelésekor a hajón történő vendéglátás is újra indult
  • Június 15-től, mint minden rendezvény esetében a halotti torok 200 fő alatti létszámmal megtarthatóak, megszervezhetőek.

 

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt