Gyászolói férőhelyek száma: 64 | Ülőhelyek száma: 30

Koporsós temetés menete

Szertartások menete

A legtöbb ember volt már temetésen. A temetések lebonyolításának menete függ számos tényezőtől, mint például a helyi, ill. területi sajátosságok, a búcsúztatás formája, a temetés típusa. A következőben bemutatjuk a főbb temetési típusoknak megfelelő megrendelési, szolgáltatási eljárást.

A temetések lebonyolításának menetét a család, illetve az elhunyt még életében tett rendelkezései és elképzelései határozzák meg a hatályos jogszabályi keretek adta lehetőségeken belül. A budapesti köztemetők üzemeltetőjeként és temetkezési szolgáltatóként éves szinten a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. majdnem 20 000 megrendelést teljesít, illetve 100 éves tapasztalattal rendelkezik. Társaságunk a család kívánságait és egyedi igényeit minden esetben maximálisan figyelembe véve szervezi a szertartásokat.

 Koporsós temetés

Az egyik legősibb temetési típus, mely a jogszabályi, kulturális és társadalmi szokások változásai által rengeteg változáson ment keresztül.

 Megrendeléstől a temetés napjáig

A temetés megrendelése a haláleset bekövetkezte utána a temetés felvételi irodában történik.

A temetés a megrendelés napjától számítva általában egy / másfél héten belül lehetséges. Ez idő alatt az elhunyt átszállításra kerül a temetés helye szerinti temetőbe. Ebben az időszakban a családnak bármikor lehetősége van személyesen, vagy bármilyen csatornán egyeztetni a temetővel a temetést érintő kérdésekben, igényekben: ravatali zene, virágok, fénykép kihelyezése, búcsúztatás forgatókönyve. A megrendelt kellékek, valamint a temetési hely előkészítése ez alatt az idő alatt folyamatosan történik, valamint az elhunytat a temető szakemberei felkészítik a temetésre, megjelenését kegyelet teljessé teszik.

 A temetés napja

A temetés napján a megrendelőnek a szertartás kezdete előtt minimum fél órával szükséges megjelennie, amikor lehetőség van a temető szakembereivel egyeztetni az utolsó pontosításokat, kéréseket.

A szertartást megelőzi egy közel 30 perces várakozási idő, amikor a család, a barátok és az ismerősök gyülekeznek elhunyt hozzátartozónk felravatalozott koporsója mellett a ravatalozóban, ahol halk zene szól,. A temető szakemberei segítségével – vagy igény esetén nélkülük – elhelyezésre kerülnek a koszorúk és virágok.

Amikor mindenki megérkezett, a várakozási idő letelt, a megbeszélt időpontban a várakozó zene elhalkul, megtörténik a koporsó végleges lezárása, és megkezdődik a búcsúztatás, amely lehet egyházi, vagy polgári. A szertartás alatt a ravatalozó elé megérkeznek a szertartásautók, majd a búcsúztatás után a temető szakemberei elkezdik kihordani és felhelyezni a koszorúkat és virágokat. Végül a koporsót a szertartásautóba helyezik és indul a sírhoz a temetési menet.

A szállító jármű előtt a pap, vagy a búcsúztató, a jármű mögött pedig közvetlenül a közeli hozzátartozók és a többi résztvevő halad.

A temető szakemberei a temetési helynél leteszik a pallókra a koporsót, a család elhelyezkedik a sírhely körül. A szertartás a sírnál az egyházi, vagy polgári búcsúztató által mondott rövid lezáró beszéddel ér véget, mely után a koporsót leeresztik a sírba. Ezután lehet egy-egy szál virágot elhelyezni még a sírgödörben, majd megkezdődik a föld visszahantolása, és a hant elkészítése. Az utolsó igazításokat követően a temető szakemberei elhelyezik a sírjelzőt, illetve a koszorúkat és virágokat a síron, majd felsorakoznak és egy meghajlást követően távoznak. Általában a család még rövid ideig a sírnál fogadja a részvétnyilvánításokat.

Néhány temetőkben lehetőség van halotti tor megrendezésére, ahol a gyászolók közösen emlékezhetnek az elhunytra.

 Temetést követő időszak

Temetést követően a család feladata a kihelyezett koszorúk és virágok elszállítása a sírról, mely szolgáltatást megrendelheti a temetés felvételekor, vagy utólag a temető irodán, illetve saját maga is elvégezheti.

A temető általi koszorú leszedés megrendelésekor a megrendelő határozza meg a koszorúk levételének időpontját, kérhet értesítést, illetve akár a szalagok csokorba gyűjtését és átadását is.

A rendelkező sírgondozás igénybevételével, vagy akár sírkőállítással gondoskodhat a sírhely kegyelet teljes állapotának megőrzéséről, melyben a temető teljes körű segítséget tud nyújtani.