Gyászolói férőhelyek száma: 64 | Ülőhelyek száma: 30

Koporsós temetés menete

Szertartások menete

A legtöbb ember életében volt már temetésen. Ezek lebonyolítása viszont nem feltétlenül azonos minden típusú temetés esetében. Természetesen ez függ számos tényezőtől, mint például a helyi, ill. területi sajátosságok, a búcsúztatás formája továbbá a temetés típusa. A következőben bemutatjuk, hogy a főbb temetési típusok esetében milyen menet szerint zajlanak a temetések.

Érdemes megjegyezni, hogy a temetések lebonyolításának menetét legfőképp a család illetve az elhunyt még életében tett rendelkezései és elképzelései befolyásolják. A Budapesti köztemetők üzemeltetőjeként és temetkezési szolgáltatóként éves szinten a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. majdnem 20 000 megrendelést teljesít, illetve közel 100 éves tapasztalattal rendelkezik, amely alapján elmondhatjuk, hogy a család kívánságait és elképzeléseit minden esetben maximálisan figyelembe vettük a szertartások szervezésekor akár a legegyedibb igények esetében is.

 

Koporsós temetés

A hagyományos temetések nagy múlttal rendelkeznek. Az egyik legősibb temetési típus mégis az idő múlásával, jogi, kulturális és társadalmi változások által rengeteg változáson ment keresztül. Természetesen magát a szertartást megelőzi a megrendelés leadása, az igények és lehetőségek egyeztetése, amelyhez a gyászoló család a legnagyobb támogatást megkapja.

 

Megrendeléstől a temetés napjáig

A temetés a megrendelés napjától számítva általánosságban egy / másfél héten belül következik. Ez idő alatt az elhunyt átszállításra kerül abba a temetőbe ahol a temetésre sor fog kerülni. Ebben az időszakban a családnak bármikor lehetősége van személyesen vagy bármilyen csatornán egyeztetni a temetővel, feltenni új kérdéseit vagy akár egyeztetni, módosítani eddigi elképzelésein. Megérkeznek az igényelt kellékek, előkészítésre kerül a temetkezési hely. Végül pedig elhunyt hozzátartozónkat a temető szakemberei felkészítik a temetésre, megjelenését kegyelet teljessé teszik.

 

A temetés napja

Amikor eljön a temetés napja a megrendelőnek a szertartás kezdete előtt minimum fél órával szükséges megjelennie. Ekkor a temető szakembereivel megbeszélheti az utolsó pontosításokat, kéréseket. Általánosságban még egyeztetett téma szokott lenni a ravatali várakozó zene, virágok, fénykép és egyéb kiegészítők elhelyezésének módja a ravatalozóban. Vagy akár a búcsúztatás időzítése, a temetési menettel kapcsolatos utolsó kérések.

Fontos, hogy ekkor nemcsak a ravatali idő illetve a temetési menettel kapcsolatosan lehet egyeztetni, hanem magánál a temetkezési helynél igényelt eseményekkel kapcsolatban is, (a sírások mennyi ideig várjanak a koporsó leeresztésével, a család szeretne-e virágokat elhelyezni a sírba, illetve gyakorlatilag bármilyen igény, amely felmerül a családban).

A szertartást általánosan megelőzi egy közel 30 perces várakozási idő, amikor a család, barátok és ismerősök megérkeznek. A ravatalozóban ilyenkor halk zene szól, elhunyt hozzátartozónk pedig már a ravatalozóban van. A temető szakemberei segítségével – vagy igény esetén nélkülük – elhelyezésre kerülnek a koszorúk és virágok.

Amikor mindenki megérkezett, a várakozási idő letelt illetve a megrendelő jelzi, hogy a szertartás megkezdődhet, akkor a várakozó zene elhalkul és megkezdődik a búcsúztatás, amely lehet akár felekezeti vagy polgári keretek között is megtartani. A szertartás végén ismét felcsendül egy halk zene, illetve nyitott koporsó esetén megtörténik a koporsó végleges lezárása. Ilyenkor a közeli családtagok még utoljára megtekinthetik hozzátartozójukat. Ez idő alatt a ravatalozó elé megérkeznek a szertartásautók és a temető szakemberei elkezdik kihordani és felhelyezni a koszorúkat és virágokat. Végül lassú és tiszteletteljes lépésekkel kiszállítják a koporsót a szertartásautóba.

Ezt követően elindul a temetési menet, amikor a szállítójármű előtt halad a pap vagy a búcsúztató, a jármű mögött pedig közvetlenül a közeli hozzátartozók majd a többi résztvevő. Lassú menetben elérik a temetkezési helyet.

A temetkezési hely ekkora már teljes mértékben előkészítésre kerül. A család elhelyezkedik a sírhely körül, a temető szakemberei pedig a temetkezési helynél leteszik a pallókra a koporsót. Itt még történhet egy rövid búcsúztatás is. A koporsó végül leeresztve kerül a sírba lassú, óvatos mozdulatokkal. Ezután lehet egy-egy szál virágot elhelyezni még a sírgödörben, majd megkezdődik a föld visszatöltése és a hant elkészítése. Az utolsó igazításokat követően a temető szakemberei elhelyezik a sírjelzőt illetve a koszorúkat és virágokat a hanton. Majd felsorakoznak és egy meghajlást követően elmennek a helyszínről. A család még rövid ideig ott tartózkodik általában, fogadja a részvétnyilvánításokat és a megemlékezést az elhunytról. De bizonyos temetőkben lehetőség van halotti tor igénybevételére, ahol egy rövidebb időt együtt tölthetnek a gyászolók.

 

Temetést követő időszak

Temetést követően fontos gondoskodni a kihelyezett koszorúk és virágok elszállításáról, amely történhet a család által illetve a temetőben dolgozók megbízásával. Ekkor mi határozhatjuk meg a koszorúk levételének időpontját, kérhetünk értesítést, illetve akár a szalagok csokorba gyűjtését és átadását is. Idővel pedig gondoskodhatunk a sírhely díszítésén is, amely történhet sírgondozás igénybevételével vagy akár sírkőállítással. Bármelyik esetben a temető aktuális és teljeskörű segítséget tud nyújtani.