Temetkezési szokások – Zsidó

A test előkészítése

A zsidó törvények szerint a testet teljes egészében vissza kell szolgáltatni a földnek, melyből vétetett, méghozzá olyan formában, hogy a természetes lebomlási folyamatot követni tudja. A Tóra előírja, hogy a halál és temetés közti időszakban is a legnagyobb tisztelet illeti meg a testet, ezért tilos bebalzsamozni, tilos a holttestet közszemlére tenni, tilos elhamvasztani, illetve boncolni.A Chevra Kadisha

Minden zsidó közösségben működik Chevra Kadisha. Szó szerint “Szent Egyletet” jelent. Azok egylete, akik elkötelezettek az iránt, hogy minden egyes zsidó ember, aki elhalálozik, méltó temetésben részesüljön. A test előkészítését legjobb a Chevra Kadishára bízni. Ők megtisztítják a testet, felöltöztetik a tachrichim-be (zseb nélküli, fehér halotti ruha) és biztosítják, hogy minden a zsidó szokásoknak megfelelően bonyolódjon le.

A test felöltöztetése

A zsidó hagyományok szerint minden ember egyenlő halálában. Ez az oka annak, hogy minden egyes személyt ugyanolyan ruhában temetnek el. Az, hogy gazdag vagy szegény volt-e életében, nem számít, Isten előtt mindenki egyenlő. S a mennyben kapott jutalmat Isten nem anyagi helyzet szerint osztogatja, hanem véghezvitt tettek szerint. A viselt ruhának egyszerűnek, kézzel készítettnek, makulátlanul tisztának és fehérnek kell lennie. Ezek a tulajdonságok jelképezik a tisztaságot, egyszerűséget, méltóságot.

Az elhunytra – amennyiben férfi – fel kell adni a táleszt (imalepel), amelyen az egyik rojtot el kell vágni. Az, aki nem volt vallásos és nem viselt életében rendszeresen táleszt, azt egy speciálisan erre a célra vásárolt táleszben is el lehet temetni, ha a család úgy kívánja.

A koporsó

A koporsónak fából kell készülnie. Fém fogantyúk lehetnek rajta, de csak fából készült szögekkel lehet a koporsóra erősíteni. A belsejét nem szabad kibélelni, ez idegen a zsidó szokásoktól.

A temetés

Egy zsidó embert más zsidók által körülvéve kell eltemetni, zsidó temetőben. A hagyományok nagy fontosságot tulajdonítanak annak is, hogy csak zsidók gondoskodjanak a testről, cipeljék a koporsót, helyezzék a sírba és fedjék be földdel a sírt.

A ruhák megszaggatása (Keriah)

A közvetlen hozzátartozóknak (gyerekek, testvérek, házastársak, szülők) gyászuk jeleként meg kell szaggatniuk ruhájukat a szívük fölött. Ezt általában a temetés kezdetén végzik el. Vannak olyan közösségek is azonban, ahol az a szokás, hogy közvetlen a halált követően szaggatják meg a ruhát, s olyan is, ahol közvetlen a koporsó sírba helyezése után. Napjainkban elég, ha jelképesen csak ollóval bevágják a ruhát.

A halott kísérése (Lavayah)

Hagyományosan a koporsót vállon vitték a temetőig, a család és a közösség pedig követték, hogy megtiszteljék és vigasztalják az elhunytat. Manapság a nagy távolság általában nem teszi ezt lehetővé, de még most is nagyon fontos, hogy a gyászolók kövessék a koporsót, ahogy a ravataltól a sírhoz viszik.

A temetés (Kevurah)

Visszaszolgáltatjuk a testet a földnek, melyből vétetett. Ez a legutolsó cselekedet, melyben ki tudja a hozzátartozó vagy barát nyilvánítani, mennyire törődött az elhunyttal, s nagy jótéteménynek számít, ha részt vesz a koporsó elhantolásában. Ideális esetben az egész sírt a zsidó közösség tölti fel földdel.

A gyászolók vigasztalása

A koporsó földbe helyezését követően veszi kezdetét a gyászidőszak, s a közösség ekkor kezdi el részvétét kifejezni és vigasztalni a családot. Azok, akik részt vettek a temetésen, két párhuzamos sort formálnak és a gyászolók elhaladnak közöttük, a közösség ölelésében.


Forrás:

http://hagyomanyaink.blogspot.com/2009/04/temetes.html

Fotók:

https://www.lubavitch.com

https://jmoreliving.com

https://www.chabad.org