GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Kamerázással kapcsolatos adatkezelések

 

Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelések

Szerződéses polgári búcsúztató partnerek személyes adatainak kezelése

Természetes és jogi személy szerződéses partnerek adatainak kezelése

Együttműködési megállapodás keretében végzett sírkő és kőfaragó tevékenység végzése

 

Rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos adatkezelések

Adatvédelmi tájékozató

Sírhely/urnahely újraváltásával/részletújraváltásával kapcsolatos adatkezelések

Adatvédelmi tájékozató

Panasz bejelentés kivizsgálásával kapcsolatos adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

Érdekmérlegelési teszt

Temetőkbe történő behajtásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

Érdekmérlegelési teszt

Vásárlók könyvében szereplő személyes adatok kezelése

Adatvédelmi tájékoztató

Egyszeri információkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

Egyéb dokumentumok

Meghatalmazás általános ügyintézéshez

Rövidített adatvédelmi tájékoztatók

Adatvédelmi tájékoztató (hírlevél)

Adatvédelmi tájékoztató (ajánlatkérés)

Álláshirdetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

Kárigény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

Érdekmérlegelési teszt

Kárigény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

Sírkőtevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

 

Temetkezési szakkiállítás- és konferencián résztvevők személyes adatainak kezelése

Adatvédelmi tájékoztató

Nyilatkozat