GYIK

Melyik temetőbe lehet behajtani gépkocsival?

Az Új Köztemetőbe, a Farkasréti temetőbe, az Óbudai temetőbe és az Erzsébeti temetőbe, a Megyeri temetőbe és a Rákospalotai temetőbe díj ellenében be lehet hajtani gépkocsival.

A BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió többi temetőjébe csak korlátozással, illetve néhány temető esetében pedig a helyi adottságok miatt nem lehetséges a gépjármű behajtás.

Melyik temetőben kell fizetni a gépkocsi behajtásért és mennyit?

Az Új Köztemetőben, a Farkasréti temetőben, az Óbudai temetőben, az Erzsébeti temetőben – illetve 2016. Január 1-től a Megyeri -, és Rákospalotai temetőben egyaránt 280 Ft a behajtási díj.

Mozgáskorlátozottak behajthatnak-e minden temetőbe és kell-e fizetni érte?

Mozgáskorlátozottak igazolványával rendelkező személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) az Angeli úti, és a Tamás utcai urnatemető kivételével minden temetőbe díjmentesen behajthat a nyitvatartási idő alatt.

Mennyi idő után kell újraváltani az urnasírt és az urnafülkét?

Az urnafülke és az urnasír feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama a Temetkezési Törvénynek megfelelően minimum 10 év. A használati idő lejárta után a sírhely újraváltható.

Hány darab urna helyezhető egy urnasírba?

Egy urnasírba legfeljebb 4 db urna helyezhető.

Hány darab urna helyezhető egy urnakriptába?

Egy urnakriptába legfeljebb 4 db urna helyezhető.

Mennyi idő után kell újraváltani egy koporsós sírhelyet?

A koporsós sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, amelyet mindig az utolsó koporsós temetéstől, vagy újraváltástól kell számítani. Koporsós rátemetés esetén a használati idő, a rátemetés idejétől számított 25 év (pótdíj fizetés). A használati időt az urna és az exhuma maradványok rátemetése nem hosszabbítja meg. A használati idő lejárta után a sírhely – eltekintve a Temetkezési törvényben biztosított jog alapján történő parcella lezárástól –újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama 10 év.

Mennyi idő után kell újraváltani egy kriptát?

A kripta (sírbolt) feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 60 év. Temetőinkben azonban található 50, 80 és 100 éves időtartamra váltott sírbolt is. Az engedélyt a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió. statikai szakvélemény alapján adja meg. Az újraváltás ideje minimum 30 év.

Lehet-e urnát helyezni a koporsós sírhelybe?
Mennyi urnát lehet helyezni a koporsós sírhelybe?

Egyes koporsós sírhelyre legfeljebb 4 db urnát lehet behelyezni. Az urnás temetések nem hosszabbítják meg a sírhely lejárati idejét.

Mennyi koporsót lehet helyezni egy sírba?

Egyes koporsós sírhelybe legfeljebb két elhunyt temethető. A dupla sír kapacitása a szimpla sír kétszerese.

Mennyibe kerül az egyes temetkezési helyek újraváltása?

Az újraváltás díja jogtárban megtalálható; a  15/2016 Főv. Kgy. rendelet hatályos szövege alapján a rendeletben rögzített díj 90%-a+ÁFA. Sírhelyet részletfizetéssel is lehet újraváltani. Ez esetben az egyszeri ügyintézési díj 3119,-Ft.

Utólag lehet módosítani a temetési számla vevő adatait?

Számlamódosításra, a vevő átírására kizárólag a temetési szolgáltatás teljesítése, a temetés napja előtti munkanapig van lehetőség az adott temető irodájában a mindenkor aktuális módosítási díj megfizetése ellenében.

Melyik temetőben nyílik lehetőség temetés megrendelésére?

A BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő valamennyi (összesen 14) temetőben lehet temetést megrendelni.

Célszerű annak a temetőnek az irodáját felkeresni, ahol a temetés lesz, vagy Központi Ügyfélszolgálati Irodát, bármely temetőben lehet megrendelést tenni, függetlenül attól, hogy hol lesz a temetés.

Van központi ügyfélszolgálata a BTI-nek?

Igen, van. Társaságunk központi ügyfélszolgálatának a címe: 1055 Szalay utca 3. Nyitva tartása azonos a többi felvételi iroda nyitva tartási idejével. Az új központi irodában minden típusú temetkezési ügyintézéssel, szakmai információk adásával is állunk a hozzátartozók rendelkezésre.

Milyen dokumentumok szükségesek a temetés megrendeléséhez?

Az orvos által kiállított „Halottvizsgálati bizonyítvány”, az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája a családi állapotát igazoló okirat (ha házas: házassági anyakönyvi kivonat, ha özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata), valamint, ha rendelkezésre áll, az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, érvényes útlevele, 2001 után kiállított vezetői engedélye. Amennyiben ezek valamelyike nem áll rendelkezésre, ügyfélszolgálati munkatársunk munkaidőben szívesen segít önnek (zöld szám: 06-80-200-611).

A Halotti anyakönyvi kivonatot hol kell kiváltani?

A haláleset helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatala állítja ki a Halotti anyakönyvi kivonatot. Vidéki, illetve budapesti elhalálozás esetén is a Halotti anyakönyvi kivonatot megbízással a Budapesti Temetkezési Intézet kollégái intézik.

Van-e lehetőség kártyával való fizetésre a temetés befizetésekor?

Bármelyik temetés megrendelő irodában lehetőség van bankkártyával történő fizetésre.

Meddig tartanak nyitva a pénztárak?

Pénztáraink hétfőn 8.00 – 16.00, keddtől-péntekig 8.00 – 15.00 óráig vannak nyitva.

Mikor és hol kell befizetni a temetést?

A temetési szolgáltatások díját a temetés megrendelésekor, a megrendelő irodában kell kiegyenlíteni készpénzben vagy bankkártyával, valamint lehetőség van három napon belüli átutalással fizetni.

Melyik temetőben van lehetőség szórásos temetésre?

Három temetőben működik jelenleg szóró parcella: Új Köztemető, Óbudai temető, Csömöri Sírkert. Függetlenül attól, hogy a Fiumei úti Sírkert a Nemzeti Örökség Intézetének vagyonkezelésébe került, a szórásos temetkezési forma ugyanúgy elérhető. Kérjük ilyen jellegű ügyben egyeztetés végett keressék fel a központi ügyfélszolgálati irodát.

Lehet-e télen is szórásos temetést megrendelni?

Az Új Köztemetőben és a Nemzeti Örökség Intézetének kezelésében lévő Fiumei úti sírkertben is van lehetőség a hamvak szórására télen is, -20°C hőmérséklet fölött.

Amennyiben a megrendelő más temetőben szeretné a hamvak szórását, a hamvasztás megtörténik, a hamvakat pedig a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetési Divízió a temetésig kegyeletteljesen megőrzi. A (tavaszi) temetési időpont a megrendeléskor rögzítésre kerül.

Lehetőség nyílik –e arra, hogy a szórásos temetést követően az elhunytnak egyedi emléket állítsunk a temetőben?

Már nem csak az Új Köztemetőben nyílik lehetőség az elhunyt nevének, születési, valamint halálozási dátumának a szóróparcellában felállított nemeskő emlékoszlopra történő felvésésére. Intézetünk gránit emléktáblákat az Óbudai temetőben, a Csömöri sírkertben pedig fa emlékoszlopokat állított, azzal a céllal, hogy a hozzátartozók felvésethessék elhunyt családtagjainak nevét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt érdeklődőket, hogy a szórás megrendelésekor lehetőség nyílik az Új Köztemető főbejáratánál található exkluzív emlékpavilonban egy ún. emlékharang elhelyezésére is, melyre az elhunyt neve kerül vésésre. A haranggal méltó emléket lehet állítani a szórásos temetéssel eltemetett elhunytak részére. Itt lehetőség nyílik az emlékezés virágainak elhelyezésére, illetve mécses gyújtására is.

Haza lehet-e vinni az urnát hamvasztás után?

Igen, az urnában elhelyezett hamvakat a megrendelő a megadott időpontban az általa kijelölt temetőben, vagy a Csömöri hamvasztóüzem irodájában veheti át.

Milyen virágot, csokrot, koszorút lehet, illik szórásos temetésre hozni?

A szóró parcellákban kialakításra kerültek viráglerakó helyek, azonban itt nem célszerű koszorúkat elhelyezni. Csokrok, szálas virágok elhelyezését javasoljuk.

A család, vagy a temető feladata levenni a friss sírról a koszorúkat?

A sírról a temetés után a hozzátartozók feladata leszedni a koszorúkat.

Lehetőség van azonban a temetés megrendelésekor befizetni a koszorú levételét, mint szolgáltatást. Ebben az esetben egyeztetni kell az ügyintézővel a levétel időpontját, és azt, hogy a koszorú szalagokat a család kéri-e megtartani. Társaságunk szintén vállalja a hant rendbetételét is.

A Krematóriumban van-e lehetőség a hamvasztás előtti megtekintésre?

Az elhunytak hamvasztása előtt a hozzátartozóknak lehetősége van elbúcsúzni, amennyiben ezt a szolgáltatást megrendelik. A Csömöri Sírkert és Hamvasztóban kulturált, kegyelet teljes módon nyílik lehetőség a hamvasztás előtti személyes búcsúra. Megrendeléskor egyeztetni kell az időpontot.

Valóban a saját halottjukat hamvasztják el, és csak azt?
Valóban a saját halottjuk kerül az urnába?

Az azonosítás biztosítása érdekében a hamvasztásra előkészített elhunytak „hamvasztási szám”-ot kapnak, ami a krematóriumi nyilvántartás része. Ez a szám egy „azonosító fémhasáb” formájában az elhunyttal együtt kerül a hamvasztó kemencébe, és a hamvakkal együtt az urnába, mely a hamvakat tartalmazó belső urnára is rá van vésve az elhunyt nevével és a hamvasztás dátumával együtt. Egy kemencében egyszerre csak egy elhunyt hamvasztása történik.

Koporsót szeretnének exhumáltatni, majd a maradványokat elhamvasztatni és urnába áthelyezni másik sírhelybe, hova forduljanak?

A korábban eltemetett, elhamvasztott, különböző temetkezési helyekre elhelyezett elhunytak exhumálását, exhuma-hamvasztását, urna áthelyezését meg lehet rendelni a temetőkben, valamint a Központi Ügyfélszolgálati Irodában (1055 Bp., Szalay utca 3.)

Hol lehet tájékozódni a Fiumei úti sírkertben alkalmazott díjakról?

A Nemzeti Örökség Intézet Zrt. irodájában (1086 Fiumei út 16.), honlapjukon ), illetve a 06-70/400-8632 telefonszámon.

Melyik temető meddig tart nyitva?

Temetőink nyitvatartási ideje egységes, amit a Nyitva tartás menüben tudnak megtekinteni.

A halottak napi nyitvatartási időt külön szabályozzuk, amit időben közzéteszünk a temetői hirdetőtáblákon, a sajtóban, valamint az interneten.

Melyik temetőnek mi a telefonszáma?

Temetőink elérhetőségét megtalálja a Temetőink menüpont alatt, a térképen, az egyes temetőkre történő kattintással.