Hamvasztás

Egy korszerű krematórium – a Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzem

Annak ellenére, hogy az elhunytak hamvasztása ősidők óta jelen van az emberi kultúrában, sokan még ma is megborzonganak a krematórium szó hallatán és inkább a hagyományos, koporsós temetést részesítik előnyben. A hamvasztást és annak technológiáját több előítélet is övezi. Ahhoz, hogy az emberek által gyártott hibás elméleteket, fikciókat szétoszlassuk, megkíséreljük részletesen bemutatni egy modern, a XXI. század követelményinek megfelelő hamvasztóüzem működését.

 

A hozzátartozónak mi a dolga a halálesetet követően?
Mi történik az elhunyttal?

Mint minden szolgáltatásnak, a hamvasztásnak is a megrendelés az alapja. A megrendelés elkészítéséhez szükség van a halottvizsgálati bizonyítványra, melyet kórházban történt haláleset, vagy kórházba szállított elhunyt esetén a kórház patológiai osztálya, lakáson történt halál esetén a halál beálltát megállapító orvos állít ki. Amennyiben a megrendelő az Intézet közreműködését kéri a halotti anyakönyvi kivonat elkészítésénél, további dokumentumokra van szükség Pl: személyi igazolványra, lakcímkártyára, születési anyakönyvi kivonatra, családi állapotot igazoló okiratra. A szükséges dokumentumok esetenként is eltérőek lehetnek, de erről pontos információ a Teendők – Okmányok (link 2.1. Okmányok) menüpont alatt található.

Általában megrendelést követő második munkanapon elszállítjuk a kórházból az elhunytat. A szállító kollégák a kórházban azonosítják az elhunytat a rendelkezésükre álló dokumentumok, és az elhunyton elhelyezett 2 db végtagcédula alapján. Bármilyen nemű különbséget fedeznek fel az adatokban, azonnal jelzik azt. Az elszállítás feltétele a tökéletes azonosíthatóság.

A hamvasztóüzembe történő beszállítást követően az üzem ismételten azonosítja az elhunytat. Amennyiben minden azonosítót rendben találtak, nyilvántartó könyvbe iktatják az adatokat, és hűtőbe helyezik az elhunytat.

Ezt követően a dokumentumok bekerülnek az adminisztrációs részleghez. Itt újabb azonosítást végzünk és minden szükséges iratot ellenőrzünk.

Csak abban az esetben hamvasztunk el valakit, ha valamennyi szükséges dokumentáció, valamint a megrendelt kellékek, urna, urnaszemfedő, rendelkezésünkre állnak. Általában a beszállítástól számított egy héten belül mindenkit elhamvasztunk, sürgősebb esetekben egy-két napon belül elvégezzük a szükséges műveleteket, de lehetőség van akár arra is, hogy a megrendelő akár a búcsúztatást követő 2 óra múlva átvegye szerettei hamvait.

 

Búcsúztatás és a hamvasztás

A BTI Csömöri Hamvasztóüzemében lehetőség nyílik a hamvasztás előtti ravatalozásra, amelyhez egy 40-50 fő befogadására alkalmas ravatali termet biztosítunk, illetve van mód a hamvasztás előtti megtekintésre, melyre személyesen kísérjük az elhunyt hozzátartozóit. A hamvasztás előtti megtekintésre kialakított helység befogadóképessége maximum 4-5 fő. A személyes búcsúra 10-15 percet biztosítunk a gyászoló családnak.

Az elhunyt megtekintésére kialakított helyiség mintegy 20 négyzetméterében minden az elmúlást idézi: a falakat borító sötét drapéria, a megállított ingaóra, a letakart tükör. Az itt található Biblia, a számos gyertya és mécses, a spanyolfal mögül szóló halk gyászzene méltó körülményeket teremt a szűkkörű, bensőséges búcsúhoz.

A megtekintést és a búcsút követően több lehetőség közül választhatnak a hozzátartozók. Arra is van módjuk, hogy a hamvasztókemencébe történő bekezelést megtekintsék; ezzel viszonylag kevesen élnek.

Hamvasztási időpont egyeztetés

A BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió biztosítja a lehetőséget, hogy a hozzátartozókkal előre egyeztetett időpontban történjen meg az elhunyt hamvasztása. Ezzel lehetősége van a hozzátartozónak otthonában gyújtani egy gyertyát és elbúcsúzni szerettétől, gondolni rá, miközben zajlik a hamvasztás folyamata.

Részletek itt.

 

Hamvasztás folyamata

A beszállítási és hűtési szakaszt követően megkezdődik az elhunyt hamvasztása. A kemencék mérete, és formája úgy került kialakításra, hogy egyszerre egyetlen holttest fér be. Szintén biztonságot nyújt a hamvasztókemence számítógépes vezérlési rendszere, mely csak abban az esetben engedi felnyílni az ajtót, ha az elhunyt hamvasztási száma be lett programozva. A hamvasztókemencébe történő bekezelést és kikezelést a számítógépen felül, még egy erre a célra megszerkesztett könyvbe is rögzítjük percre pontosan. A technológiai sorrend kizárja a testek összecserélésének a lehetőségét. A hamvasztókoporsóba kerül egy fémhasáb, melyen az elhunyt azonosító adatai szerepelnek. Ez a hasáb később bekerül a hamvakat tartalmazó belső urnába, így a hamvak a későbbiek folyamán is egyértelműen azonosíthatóak lesznek. Egy átlagos hamvasztás 60-70 perc alatt zajlik le. A kemencében már a bekezeléskor is 700-800 Celsius fok körüli hőmérséklet van, automata érzékelő irányítja a befújandó levegő mennyiségét, de a műveletet felügyelő szakszemélyzet szükség esetén be tud avatkozni a folyamatba. A hőmérséklet akár 1100 Celsiusra is emelkedhet. A hamvasztási folyamat befejezését követően kikezelik a hamvakat a kemencéből egy erre a célra kialakított edénybe, ahol 20 percet hűtjük. Ez az edény a hűlést követően egy porító berendezésbe kerül, ahol cca. 4 mm3 nagyságúra porítjuk a hamvakat. A porítóberendezésből a hamvak az urnabetétbe kerülnek, amit még a hamvak behelyezését megelőzően ellátunk azonosítókkal (elhunyt neve, hamvasztási száma, hamvasztás napja, hamvasztást végző üzem azonosító betűjele).

Az urnabetét tetejét és alját összeforrasztjuk, lezárjuk. Ez az urnabetét fog belekerülni a díszurnába.

 

Miért van szükség porításra?

Egyes csontok – ha nem is maradnak egyben – nem por alakban kerülnek ki a kemencéből, ezért szükséges a porítás, hogy a hozzátartozóknak teljes egészében adhassuk át az elhunyt földi maradványait. Természetesen itt, a Csömöri Sírkertben is lehetőség van urnasírba, – kriptába, – fülkébe helyezésre, de szórásos szertartást is vállalunk. Igény esetén egy speciális hajóról a hamvak Dunába bocsátását is biztosítani tudjuk.

 

Hogyan jut el az urna a temetőig?

Miután a hamvasztással kapcsolatos utómunkálatokat is elvégeztük, az urnabetétet behelyezzük a megrendeléskor kiválasztott díszurnába. A hamvasztási címke előlapját ráragasztjuk a díszurna aljára, hátlapját pedig behelyezzük a díszurna és az urnabetét közé, majd a díszurnát leragasztjuk. Az urnák temetőnkét csoportosítva kerülnek az urnaraktár polcaira, ahonnan azonosítást követően a BTI saját autói szállítják a temetőkbe.

Minden hamvasztásról készül egy „Emléklap”, melyet a hozzátartozó a temetési /kiadási/ szolgáltatás elvégzését követően kap készhez, ezzel igazoljuk a hamvasztás megtörténtét. A dokumentum tartalmazza az elhunyt nevét, hamvasztási számát, hamvasztás dátumát, időpontját.

 

Hamvasztással kapcsolatos szolgáltatási árak
2021. január 1-től a 1999. évi XLIII tv. 37 § 2. pontja alapján

Hamvasztás és Szállítás árai