Okmányok

Amennyiben nem történt meg a halotti anyakönyvezés

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • „Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány
 • KSH Halálozási lap
 • személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • érvényes útlevél
 • 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

 

Családi állapottól függő dokumentumok

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.

 • Házas: házassági anyakönyvi kivonat
 • Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Elvált: válást igazoló okirat

 

Amennyiben a család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával

 • halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
 • halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

 

Sírnyitási és rátemetési engedély

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási és rátemetési engedélyét Társaságunk beszerzi.

Az engedélyezéshez szükséges az elhunyt utolsó Covid oltásának idejét igazoló dokumentum. Amennyiben nem történt oltás, abban az esetben a háziorvos nemleges igazolása szükséges.

 

Hamvasztási engedély

LAKÁSON történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházban történt halál, illetve kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja).

Az ÁNTSZ engedélyt Társaságunk beszerzi. Az engedélyezéshez szükséges az elhunyt utolsó Covid oltásának idejét igazoló dokumentum. Amennyiben nem történt oltás, abban az esetben a háziorvos nemleges igazolása szükséges.


DOKUMENTÁCIÓK