Megrendelés

A főváros területén működő valamennyi temetőnk temetés-felvételi irodájában illetve a központi felvételi irodánkban (V.ker. Szalay utca 3.)  megrendelhető a teljes körű temetési szolgáltatás. Munkatársaink minden részletre kiterjedő, pontos információval szolgálnak a temetéssel kapcsolatban. Bemutatótermeinkben megtekinthetők a temetéshez szükséges kellékek. A megfelelő okmányok birtokában megrendelhető az elhunyt helyközi, valamint nemzetközi szállítása. Az eltemetés módjára és helyére nézve, az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában, az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.

 

A temetésről sorrendben, a következők kötelesek gondoskodni

  • aki a temetést szerződésben vállalta
  • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
  • végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt, vele együtt élő házastársa
  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint

Amennyiben temetésre kötelezett személy nem található, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) gondoskodik.

Figyelem! A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Kizárólag a rendelkező írásos, két tanú aláírásával ellátott jóváhagyásával lehet meglévő temetkezési helyre temetni.