Kispesti öreg temető

A Kispesti Öreg temetőt 1872-ben szentelték fel. Az Öreg temetőt 1975-ben bezárták, de a közelmúltban ismét megnyitották, így lehetőség van mind urnás, mind koporsós temetésre is.

  • address: 1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 67-69
  • Tel.: 06 1 347-6081
  • Cemetery office: -
  • Admissions Office: -
  • Intendáns: Lovas Norbert
  • E-mail: kispestitemeto@btirt.hu
  • approachable: 99,151, és 194-es autóbusz

Ügyintézés

Az ügyintézés helyszíne: Kispesti temető (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 3.)
A megjelölt időpontokban nyílik lehetősége a különböző temetkezési szolgáltatások megrendelésére (hagyományos koporsós és urnás temetés, hamvak szórása az Újköztemetőben és az Óbudai temetőben, sírhelyváltás és sírhelyhosszabbítás ill. sírgondozási munkák, kegyeleti kellékek és virágkötészeti termékek megrendelése) egyéni igények alapján.

Hétfőn 7.30-tól 17.00-óráig
Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 7.30-tól 15.30 óráig

 

Gépkocsi behajtási rend a temetőlátogatók részére

Gépkocsival nem lehet behajtani.

 

Kispesti Öreg temetőtörténete

Kispest település az 1870-es évek elején kezdett kialakulni. 1873-ban ismerte el Pest vármegye közgyűlése Kispest néven, mely Pusztaszentlőrinc csatlakozásával 1873 decemberében nagyközségi státuszt nyert. 1950-ben csatolták Budapesthez. Kispest első temetőjét 1872 február 25-én szentelte fel Tamásfy Mátyás haraszti plébános, a mai Jézus Szíve plébánia templom helyén. Ez idő tájt létesítették az Esze Tamás utca és a dr. Jahn Ferenc utca sarkán az izraelita temetőt. Ezekbe a temetőkbe lőrincieket is temettek, ezért hamar, kb. 20-25 év alatt beteltek. Ezután új területet kellett kijelölni temetkezési helyül. A XIX. század végén, az 1890-es években kezdte meg az lehunytak befogadását a Zalaegerszeg utca 67-69. szám alatti Öreg temető. A temető legmagasabb pontján lévő kőfeszületen magyar és német nyelven olvasható: Isten dicsőségére emelték Kispest buzgó polgárai 1888. A feliratból arra lehet következtetni, hogy feltehetően az első kispesti temetőből került ide.

Sok nevezetes kispesti személyiség nyugszik az Öreg temetőben. A teljesség igénye nélkül néhány közülük: – Brandtner Pál főjegyző és fia Brandtner Ferenc orvos – Győri Ottmár a Wekerle telep építésének vezetője, majd gondnoka – Bánffy Dénes és Oláh Dénes miniszterek – Holbesz József, Máté Károly, Bogdán Gyula lelkészek – mezőmadarasi Madarassy László jogtudós, jogakadémiai tanár, író, utazó és Kispest jegyzője – Bódy János a kispesti színház alapítója, író

Az első temetők egyházi kezelésben álltak. Kispest lakosságának túlnyomó többsége római katolikus volt, ezért a katolikus egyház tartotta kezében a temetőket. Ennek ellenére felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, minden vallási közösség tagját saját egyházuk szertartása szerint temették.