Kispesti öreg temető

A Kispesti Öreg temetőt 1872-ben szentelték fel. Az Öreg temetőt 1975-ben bezárták, de a közelmúltban ismét megnyitották, így lehetőség van mind urnás, mind koporsós temetésre is.

  • address: 1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 67-69
  • Cemetery office: -
  • Temetés felvételi iroda: -
  • Intendáns: Lovas Norbert
  • E-mail: kispestitemeto@btirt.hu
  • approachable: 99,151, és 194-es autóbusz

 

Ügyintézés

megjelölt időpontokban nyílik lehetősége a különböző temetkezési szolgáltatások megrendelésére (hagyományos koporsós és urnás temetés, kegyeleti kellékek és virágkötészeti munkák), valamint a temető irodán a sírgondozás, újraváltás, hamvak szórása az Újköztemetőben és az Óbudai temetőben, sírhelyváltás és sírhelyhosszabbítás ill. sírgondozási munkák, kegyeleti kellékek és virágkötészeti termékek megrendelése egyéni igények alapján.

 

Gépkocsi behajtási rend a temetőlátogatók részére

Gépkocsival nem lehet behajtani.

 

Kispesti Öreg temetőtörténete

Kispest település az 1870-es évek elején kezdett kialakulni. 1873-ban ismerte el Pest vármegye közgyűlése Kispest néven, mely Pusztaszentlőrinc csatlakozásával 1873 decemberében nagyközségi státuszt nyert. 1950-ben csatolták Budapesthez. Kispest első temetőjét 1872 február 25-én szentelte fel Tamásfy Mátyás haraszti plébános, a mai Jézus Szíve plébánia templom helyén. Ez idő tájt létesítették az Esze Tamás utca és a dr. Jahn Ferenc utca sarkán az izraelita temetőt. Ezekbe a temetőkbe lőrincieket is temettek, ezért hamar, kb. 20-25 év alatt beteltek. Ezután új területet kellett kijelölni temetkezési helyül. A XIX. század végén, az 1890-es években kezdte meg az lehunytak befogadását a Zalaegerszeg utca 67-69. szám alatti Öreg temető. A temető legmagasabb pontján lévő kőfeszületen magyar és német nyelven olvasható: Isten dicsőségére emelték Kispest buzgó polgárai 1888. A feliratból arra lehet következtetni, hogy feltehetően az első kispesti temetőből került ide.

Sok nevezetes kispesti személyiség nyugszik az Öreg temetőben. A teljesség igénye nélkül néhány közülük: – Brandtner Pál főjegyző és fia Brandtner Ferenc orvos – Győri Ottmár a Wekerle telep építésének vezetője, majd gondnoka – Bánffy Dénes és Oláh Dénes miniszterek – Holbesz József, Máté Károly, Bogdán Gyula lelkészek – mezőmadarasi Madarassy László jogtudós, jogakadémiai tanár, író, utazó és Kispest jegyzője – Bódy János a kispesti színház alapítója, író

Az első temetők egyházi kezelésben álltak. Kispest lakosságának túlnyomó többsége római katolikus volt, ezért a katolikus egyház tartotta kezében a temetőket. Ennek ellenére felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, minden vallási közösség tagját saját egyházuk szertartása szerint temették.