Megyeri temető

A 27 hektár kiterjedésű Megyeri temető területileg és egyéb vonatkozásaiban is jelenleg Budapest negyedik legnagyobb temetője. A volt kisvárosi temető napjainkra rendezett nagyvárosi temetővé fejlődött.

  • address: 1047 Budapest, Megyeri út 49.
  • Cemetery office: +36 1 700 7178, +36 1 700 7179
  • Temetés felvételi iroda: +36 1 700 7176, +36 1 700 7177
  • Intendáns: Görgényi Attila
  • E-mail: megyeritemeto@btirt.hu
  • approachable: 122GY, 30, 30A, 96 és 147-es autóbusz

 

Ügyintézés

A megjelölt időpontokban nyílik lehetősége a különböző temetkezési szolgáltatások megrendelésére (hagyományos (koporsós) és urnás temetés, hamvak szórása az Újköztemetőben és az Óbudai temetőben, sírhelyváltás és sírhely hosszabbítás ill. sírgondozási munkák, kegyeleti kellékek és virágkötészeti termékek megrendelése) egyéni igények alapján.

 

Gépkocsi behajtási rend a temetőlátogatók részére

Gépkocsival a behajtás engedélyezett, behajtási díj: 300 Ft.

 

Újpest, Megyeri temető története

Az újpesti Megyeri temetőt 1921-ben nyitották meg. Korábban az Apponyi, Tél és Diófa utca, a villamos vonal és a vasúti töltés által határolt területen lévő 1890-ben megnyitott temetőben temettek. Az 1910-es években ez telítődött, így szükségessé vált új terület kijelölése temetkezés céljára.

A régi újpesti temetőt 1964-ig fokozatosan felszámolták, az itt nyugvó elhunytakat különböző kegyeleti helyekre szállították. Területén lakótelep épült, melyet a lakosság Szellemtelepnek nevezett el.

A Megyeri temető területét az akkori Újpest város önkormányzata gróf Károlyi Lászlótól, megyeri uradalmának Fóti út melletti részéből vásárolta. A közlekedést a közeli villamos vonal szolgálta. A ravatalozás eleinte a Megyeri út mellett ravatalozóban történt, a mai épület az 1940-es évek elején épült meg. A temetőben 1922-től kertészet működött. A kertészet dolgozói fafűtéses növényházban nevelték a palántákat. A helyi szükségletet meghaladó növényanyagot a városi közparkokban használták fel. A kertészet a 80-as évek végére megszűnt, helyette két parcella került kialakításra hagyományos és hamvasztásos temetésre.

1945 tavaszán a Duna jeges árvize az egész temetőt elborította, mely komoly károkat okozott az épületekben és a síremlékeken. Újpest város 1950. január 1.-én Budapest IV. kerülete lett, a temető a Fővárosi Temetkezési Intézet kezelésébe került.

Az 1980-as évek közepétől jelentős fejlesztések kezdődtek; a főutakon burkolatot építettek, megújultak a műszaki berendezések és a szociális épületek. A ravatalozót eredeti formájának megőrzésével átépítették, a régi három terem helyett két új termet alakítottak ki (1989 ).

A temetőben a hamuszórásos temetkezés kivételével a hagyományos és urnás temetkezési mód számos formájára lehetőség nyílik.

A főbejárattól a ravatalozóhoz vezető úton található a központi kereszt, más néven a Mindenki keresztje, ahol a látogatók leróhatják kegyeletüket, megemlékezve távol nyugvó hozzátartozóikról.

A temető, 78 éves működése alatt sok újpesti, angyalföldi, rákospalotai, zuglói és más helyről származó elhunytnak nyújtott végső nyughelyet. Teljesség igénye nélkül néhány név közülük:

Lebstück Mária, huszárfőhadnagy, az 1848-49-es szabadságharc hőse: 26. parcella Dr. Ugró Gyula, Újpest első polgármestere: 20. parcella Dr. Semsey Aladár, polgármester: 22. parcella Halassy Olivér, olimpiai bajnok: 22. parcella Mády Lajos, egyházszervező református lelkész: Megyeri úti kriptasor Pállya Celestin, festőművész: 16. parcella Pécsi Sebestyén, orgonaművész: 16. parcella Geduly Lajos, evangélikus lelkész: 50. parcella Dr. Gyökössy Endre, pasztorál-pszichológus református lelkész: 40. parcella Radics Béla, rock zenész: 50. parcella

A temetőben nyugszanak II. világháborúban elesett hősi halottak. Az újpesti áldozatok emlékére állított emlékművön babérkoszorút tartó bronz angyal szobra látható. A hazájuktól távol elesett szovjet katonák parcellájában az újpesti István térről áthelyezett zászlót tartó katona bronz szobra áll.

1956-os forradalom áldozatainak sírjai a temető különböző helyein találhatók meg.

A Megyeri temető területileg (27 hektár ) és egyéb vonatkozásaiban is jelenleg Budapest negyedik legnagyobb temetője. A volt kisvárosi temető napjainkra rendezett nagyvárosi temetővé fejlődött.

 

A Megyeri temető térképe letölthető innen.