II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Társaságnak nincs erre vonatkozó adata.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk

A Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma:  57141
Az adatkezelő megnevezése: Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt.
Címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.

Telefonszám: +36(1) 323-5100
Belső adatvédelmi felelős:Dr. Fejes Péter, tel.: +36(20) 522 8673; e-mail: dr.fejes.peter@btirt.hu

Adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Ügyféladatok adatkezelése
Adatkezelés célja: A Társaság tevékenysége során (temetőüzemeltetés, -fenntartás, teljeskörű temetkezési szolgáltatás) folytatott adatkezelői tevékenysége feladatának  jogszerű ellátása, az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, az ügyfelek azonosítása valamint a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése.

Jogalapja

Jogszabályhely vagy más jogalap: 1999. évi XLIII. Tv., 145/1999. (X.1.) Korm., rend., 58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rend., 65/2000 (XII.19.) Főv. Kgy. rend., Kegyeleti Közszolgáltatási Keretszerződés

A tényleges adatkezelés helye

Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33-35.
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 2.
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270.
Budapest XX. kerület, Temető sor
Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99.
Budapest XIII. kerület, Váci út 23-27.
Budapest XIX. kerület, Puskás Ferenc u. 3.
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszegi u. 67-69.
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 101.
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.
Budapest III. kerület, Bécsi út 365-371.
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111.
Budapest X. kerület, Kozma u. 8-10.
Budapest, III. kerület, Tamás u. 15.
Csömör, Főnix u. 1.

Adatkezelés automatizáltsága

kézi, gépi

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó megnevezése: Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. – számlák, értesítő levelek készítése
Adatfajta megnevezése: Név, lakcím, telefonszám, bankszámlaszám
Adatforrás megnevezése: Érintett személy
Jogszabályhely vagy más jogalap: 1999. évi XLIII. Tv., 145/1999. (X.1.) Korm., rend., 58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rend., 65/2000 (XII.19.) Főv. Kgy. rend.
Adatfelvétel (átvétel) módja: Szolgáltatás megrendelésekor, ügyfél személyében bekövetkezett változás bejelentésekor
Az adat törlési határideje: Temetkezési jogszabályok, adójogszabályok, levéltári jogszabályok által előírt határidők elteltével

Adattovábbítás(ok)

Adatfajta megnevezése: Név, lakcím, telefonszám
Címzett neve: Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt.

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.

Adattovábbítás jogalapja

Jogszabályhely vagy más jogalap: Ptk 328-329§
Adattovábbítás módja: Szerverek között informatikailag védett adatátviteli kapcsolaton keresztül.
Időpontja: Minden hónapban
A csoport leírása: Ügyfelek
Érintettek száma: Folyamatosan változó

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk

A Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma:  57141
Az adatkezelő megnevezése: Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt.
Címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51.
Telefonszám: +36(1)323-5100
Belső adatvédelmi felelős: dr. Fejes Péter

e-mail: fejesp@btirt.hu

Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közérdekű adatigénylés teljesítéséért megállapítható költségtérítés

  1. augusztus 31. napjáig Társaságunknál nem volt elutasított közérdekű adatigénylés.
Különös közzétételi listák:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (régi Kbt.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139217.292452

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.321434

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.321410

 

Egyedi közzétételi lista:
Társaságnak nincs erre vonatkozó adata.